معرفی

تعداد بازدید:۴۷۹۰

 

معاون آموزشی دانشگاه

دکتر کاوه تبریزیان

 

آدرس  : سیستان و بلوچستان ، زابل ، خیابان شهید رجایی ، چهارراه بهداشت ، معاونت آموزشی و پژوهشی

 

پست الکترونیکی معاونت آموزشی و پژوهشی : EDO@zbmu.ac.ir

آخرین ویرایش۲۲ آبان ۱۳۹۷