معرفی

تعداد بازدید:۸۱۴

آموزش مداوم

دبیر آموزش مداوم                                                           

خانم ام البنین سرگزی اول- کارشناسی ارشد هماتولوژی           

کارشناس آموزش مداوم

   خانم سنچولی
ایمیل   sanchoolis@yahoo.com

آدرس : خیابان شهید رجائی -چهارراه بهداشت مجتمع آموزشی  دانشگاه علوم پزشکی،روبروی دفتر نهاد مقام معظم رهبری  -واحد آموزش مداوم
تلفن : 2232143-054

معرفی وشرح وظایف مرکز

  - انجام کلیه امور آموزش مداوم که به شرح ذیل معرفی می گردد، از طریق سامانه آموزش مداوم امکان پذیر است:

  - آدرس سامانه:  http: // zabol.ircme.ir

 

  اخذ مجوز بازآموزی برنامه های حضوری و غیرحضوری آموزش مداوم

  صدورگواهی نهائی پزشکان

  صدورنامه کمیته ماده 6 پزشکان

  صدور گواهی سخنرانی

  صدورگواهی شرکت در برنامه های بازآموزی

  مدیریت تراکنش های مالی کاربران

  ارائه پیامک و اطلاع رسانی به کلیه مشمولین آموزش مداوم در سراسر شهر یا استان و یا کشور

  ثبت سوابق مشمولین آموزش مداوم (بایگانی اینترنتی(

  صدور کارنامه بازآموزی مشمولین

  مدیریت کاربران (1- مشمولین 2- دبیران علمی برنامه ها3- مدیران سطح دوم سایت(

  مدیریت محتوای سایت یا همان سامانه آموزش مداوم( مطالب اصلی – مبحث ویژه(

 

آخرین ویرایش۰۸ اسفند ۱۳۹۷