رسالت ، چشم انداز و اهداف معاونت آموزشی دانشگاه

تعداد بازدید:۲۰۳۸

رسالت :

رسالت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زابل تربیت نیروهای ماهر مورد نیاز جامعه و نظام سلامت می باشد که از طریق فعالیت های برنامه ریزی,‌ هدایت و انجام پژوهش در آموزش, آموزش اعضای هیات علمی,‌ و ارزشیابی مستمر تحقق می یابد.. معاونت آموزشی دانشگاه برای ارتقای آموزش,‌ مسؤولیت پذیری و مشارکت صاحبان منافع در دسترسی به هدفهای سازمانی، حفظ ارزش های انسانی و عدالت در راستای حفظ و ارتقای سلامت جامعه کوشش می کند.

آخرین ویرایش۱۹ بهمن ۱۳۹۵