اخبار معاونت

فعال شدن سامانه ارزشیابی از تاریخ ۹۹/۴/۱۷

فعال شدن سامانه ارزشیابی از تاریخ ۹۹/۴/۱۷

فعال شدن سامانه ارزشیابی از تاریخ ۹۹/۴/۱۷ دانشجویان محترم لطفا در رابطه با مشکلات ورود به سامانه هم آوا با آموزش دانشکده مربوطه و یا دفتر فناوری اطلاعات تماس بگیرید و از تماس با ...